رایان اندیشان فراز

اطلاعات پایه

رایان اندیشان فراز

  • مشاوره
  • تولید کننده

ارائه سرور و تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات با مارک HP ، ارائه تجهیزات اکتیو شبکه با مارک Cisco
مشاوره و طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری مبتنی بر Cisco ، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای ، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی،‌ تحقیقاتی و فنی) ، تولید محصولات با فنّاوری نوین(توسعه فنّاوری) ، تجاری سازی ایده های باارزش ، انجام خدمات نظارتی بر پروژه های پژوهشی، ‌اجرائی و مشاوره ای ، ارایه خدمات کارآفرینی(تشخیص فرصت های کارآفرینی،منابع تامین سرمایه و...) ، ایجاد مراکز رشد و توسعه کسب و کار ، ارایه خدمات توسعه محصول جدید ، ارایه خدمات تخصصی و توسعه خوشه های کسب و کار ، شرکت درمناقصات بخش های دولتی ،خصوصی وتعاونی درراستای اهداف وموضوع فعالیت شرکت. ، انجام خدمات توسعه فنّاوری ، انجام خدمات ورود کسب و کارها به بازار بین الملل و جهانی کردن آنها ، برنامه ریزی و اجرای طرحهای توسعه کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه میرزا حسنی ، پلاک8 ، ساختمان رایان اندیشان فراز

http://www.raf.ir/